СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Гондюл І. Л. Методи роботи над удосконаленням техніки читання у молодших школярів / І. Л. Гондюл // Бібліотека вчителя початкової школи – 2000. – № 5–6. – С. 19–21.

2. Гондюл І. Незвичайні творчі приправи до уроків математики / І. Гондюл // Математика. – 2005. – N 42. – С. 1–4.

3. Гондюл І.Л. Поле математичних чудес // Інформаційно-практичний бюлетень «Все для вчителя». – 2010 р. - №1-3. – С. 38-40.

4. Гондюл І.Л. Модульна організація навчального процесу під час вивчення математики. [Електронний ресурс]: Учительський журнал он-лайн. – 2010 р. - Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/matematika/498-modulna-organzaczya-navchalnogo-proczesu-pd-chas-vivchennya-matematiki.html

5. Гондюл І.Л. Додавання і віднімання натуральних чисел. 5 клас. [Електронний ресурс]: Учительський журнал он-лайн. – 2010 р. - Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/matematika/121-dodavannya--vdnmannya-naturalnix-chisel-5-klas.html

6. Гондюл І.Л. Упровадження коучинга як засобу вдосконалення шкільної корпоративної культури // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – Листопад 2011 р. – С. 11-13.

7. Гондюл І.Л. Особливості корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу. [Електронний ресурс]: Учительський журнал он-лайн. – 2011 р. - Режим доступу: http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/dlya-kerivnicztva-shkoli/2309-osoblivost-korporativno-kulturi-zagalnoosvtnogo-navchalnogo-zakladu.html

8. Гондюл І.Л. Школа сприяння здоров‘ю – дорога в майбутнє // Науково-методичний журнал «Педагогічна майстерня». – 2012 р. – №3(15) - С. 8-15.

9. Гондюл І.Л. Сучасна школа – територія здоров‘я // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012 р. – №3 - С. 10-12.

10. Гондюл І.Л., Осьмак О.С. Творчий потенціал класного керівника - запорука творчого розвитку учня. // Заступник директора школи. – 2013 р. - №8 – С. 55-61.

11. Гондюл І.Л. Технологія творчих уроків-майстерень // Заступник директора школи. – 2013 р. - №10 – С. 34-47.

12. Гондюл І.Л. Управління персоналом навчального закладу // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013 р. - №11 – С. 10-14.

13. Гондюл І.Л. Внутрішній Інститут Педагога // Директор школи. Шкільний світ. - 2014 р. - №2(86) - С. 18-33.

14. Гондюл І.Л. Коучинг та специфіка його використання в управлінні персоналом вищого навчального закладу / І.Л. Гондюл // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – К.: Педагогічна преса, 2014. - №1 (додаток 1). - С. 240-244.

15. Гондюл І.Л. Стандартизація професійної педагогічної освіти як основа для якісного управління персоналом навчального закладу: досвід Сполученого Королівства / І.Л. Гондюл // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – К.: Педагогічна преса, 2014. - №3 (додаток 1). - С. 108-113.

16. Гондюл І. Лідерство як технологія управління персоналом навчального закладу / І.Гондюл// Теоретичний та науково-практичний часопис «Вища освіта України». Тем. вип. «Університет і лідерство». – Київ: Вид-во «Педагогічна преса», 2014. –No 4 (додаток 1). – С. 6-11.

17. Гондюл І.Л. Розгляд проблеми управління педагогічним та адміністративним персоналом навчального закладу в сучасній літературі / І.Л. Гондюл // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. – №2. – Додаток 1: Наука і вища освіта. – Київ, 2015. – С. 138-142.

18. Гондюл І.Л. Інноваційні технології управління персоналом закладу освіти: базові поняття. / І.Л. Гондюл // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу»– К.: Педагогічна преса, 2015. - № 3(додаток 2), С. 59-67

19. Гондюл І.Л. Внутрішнє методичне навчання як засіб реалізації неперервної освіти педагога / І.Л. Гондюл // Освітній процес і трансформація сучасного українського суспільства: Матеріали І Міжнародної Науково-практичної конференції 17 квітня 2015 р. / За аг. Ред. доц. М.О. Голубєвої. – К.: НаУКМА, 2015. – С. 7-9.

20. Гондюл І.Л. Управління персоналом закладу середньої освіти на основі лідерства. / І.Л. Гондюл // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. Тематичний випуск «Університет і лідерство» – Київ, 2016. – №4 (дод. 1). – С. 9-12.

21. Гондюл І.Л. Лідерство в загальній середній освіті: актуальність, сутність, складники / І.Л. Гондюл// Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LXXVIII. Том 3. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2017. – с. 69-75.

Кiлькiсть переглядiв: 642